จาน ภาษาจีน

盘子

pánzi

ผานจึ

จาน

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里的盘子贵吗?
Zhèlǐ de pánzi ma?
เจ้อหลี่ เตอ ผานจึ กุ้ย มะ
จานที่นี่แพงไหม

 

你家有盘子吗?
Nǐ jiā yǒu pánzi ma?
หนี่ เจีย โหย่ว ผานจึ มะ
บ้านเธอมีจานไหม

 

我们家没有盘子。
Wǒmen jiā méiyǒu pánzi.
หว่อ เจีย เหมยโหย่ว ผานจึ
บ้านเราไม่มีจาน

 

这个盘子多少钱?
Zhège pánzi duōshǎo qián?
เจ้อเก้อ ผานจึ ตัวเส่า เฉียน
จานใบนี้ราคาเท่าไหร่

 

我可以借你的盘子吗?
Wǒ kěyǐ jiè nǐ de pánzi ma?
หว่อ เขออี่ เจี้ย หนี่ เตอ ผานจึ มะ
ฉันขอยืมจานเธอได้ไหม

 

盘子在哪里。
pánzi zài nǎlǐ.
ผานจึ จ้าย น่าหลี่
จานอยู่ที่นั่น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก