ปลากัด ภาษาจีน

斗鱼

dòuyú

โต้วหยี

ปลากัด

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里没有斗鱼。
Zhèlǐ méiyǒu dòuyú.
เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว โต้วหยี
ที่นี่ไม่มีปลากัด

 

斗鱼是淡水动物。
dòuyú shì dànshuǐ dòngwù.
โต้วหยี ซื่อ ต้านสุ่ย โต้งอู้
ปลากัดเป็นสัตว์น้ำจืด

 

中国的河没有斗鱼。
Zhōngguó de hé méiyǒu dòuyú.
จงกั๋ว เตอ เหอ เหมยโหย่ว โต้วหยี
แม่น้ำของจีนไม่มีปลากัด

 

你看过斗鱼吗?
Nǐ kànguò dòuyú ma?
หนี่ ค่านกั้ว โต้วหยี มะ
คุณเคยเห็นปลากัดไหม

 

我没看过斗鱼。
Wǒ méi kànguò dòuyú.
หว่อ เหมย ค่านกั้ว โต้วหยี
ฉันไม่เคยเห็นปลากัด

 

斗鱼肉能吃吗?
dòuyú ròu néng chī ma?
โต้วหยี โร่ว เหนิง ชรือ มะ
เนื้อปลากัดสามารถกินได้ไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก