หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ภาษาจีน

电饭锅

diànfànguō

เตี้ยนฟ่านกัว

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里的电饭锅贵吗?
Zhèlǐ de diànfànguō guì ma?
เจ้อหลี่ เตอ เตี้ยนฟ่านกัว กุ้ย มะ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่นี่แพงไหม

 

你家有电饭锅吗?
Nǐ jiā yǒu diànfànguō ma?
หนี่ เจีย โหย่ว เตี้ยนฟ่านกัว มะ
บ้านเธอมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไหม

 

我们家没有电饭锅。
Wǒmen jiā méiyǒu diànfànguō.
หว่อ เจีย เหมยโหย่ว เตี้ยนฟ่านกัว
บ้านเราไม่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้า

 

这个电饭锅多少钱?
Zhège diànfànguō duōshǎo qián?
เจ้อเก้อ เตี้ยนฟ่านกัว ตัวเส่า เฉียน
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่

 

我可以借你的电饭锅吗?
Wǒ kěyǐ jiè nǐ de diànfànguō ma?
หว่อ เขออี่ เจี้ย หนี่ เตอ เตี้ยนฟ่านกัว มะ
ฉันขอยืมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเธอได้ไหม

 

电饭锅在哪里。
diànfànguō zài nǎlǐ.
เตี้ยนฟ่านกัว จ้าย น่าหลี่
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอยู่ที่นั่น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก