ถามชื่อ ภาษาจีน – ภาษาจีนพื้นฐาน

ถามชื่อ ภาษาจีน

ภาษาจีนพื้นฐาน

1.你 叫 什 么?

…..Nǐ    jiào  shén  me?

…..หนี่ เจี้ยว เสิน เมอ

….คุณชื่ออะไร

 

::ตัวอย่างสนทนา::

A:你 叫 什 么?

….Nǐ jiào shén me?

….หนี่ เจี้ยว เสิน เมอ

….คุณชื่ออะไร

B:我 叫 王 立。

….Wǒ jiào wáng lì.

….หว่อ เจี้ยว หวาง ลี่

….ฉันชื่อหวังลี่

2.你 叫 什 么 名 字?

…..Nǐ   jiào shén me míng  zì

…..หนี่ เจี้ยว เสิน เมอ หมิง จื้อ

….คุณชื่ออะไร

 

::ตัวอย่างสนทนา::

A:你 叫 什 么 名 字?

….Nǐ jiào shén me míng zì

….หนี่ เจี้ยว เสิน เมอ หมิง จื้อ

….คุณชื่ออะไร

B:我 叫 李 自 林。

….Wǒ jiào lǐ zì lín.

….หว่อ เจี้ยว หลี่ จื้อ หลิน

….ฉันชื่อหลี่จื้อหลิน

3.你 姓 什 么?

…..Nǐ xìng shén me?

…..หนี่ ซิ่ง เสิน เมอ

….คุณแซ่อะไร

 

::ตัวอย่างสนทนา::

A:你 姓 什 么?

….Nǐ xìng shén me?

….หนี่ ซิ่ง เสิน เมอ

….คุณแซ่อะไร

B:我 姓 王,叫 王 立。

….Wǒ xìng wáng, jiào wáng lì.

….หว่อ ซิ่ง หวัง เจี้ยว หวัง ลี่

….ฉันแซ่หวัง ชื่อหวังลี่

4.您 怎 么 称 呼?

…..Nín zěn me chēng hu?

…..หนิน เจิ่น เมอ เชิง หู่

….ฉันควรเรียกคุณว่าอะไร

++ ประโยคถามชื่อนี้เป็นประโยคค่อนข้างสุภาพ++

::ตัวอย่างสนทนา::

A:您 怎 么 称 呼 ?

….Nín zěn me chēng hū

….หนิน เจิ่น เมอ เชิง ฮู

….ฉันควรเรียกคุณว่าอะไร

B:我叫王立, 你可以叫我lily。

….Wǒ jiào wáng lì, nǐ kě yǐ jiào wǒ lily.

….หว่อ เจี้ยว หวาง ลี่ หนี่ เขอ อี่ เจี้ยว หว่อ ลี่ลี่

….ฉันแซ่หวัง ชื่อหวังลี่

4.您 贵 姓?

…..Nín guì xìng?

…..หนิน กุ้ย ซิ่ง

….คุณแซ่อะไร

++ประโยคนี้เป็นประโยคถามชื่อที่สุภาพและเป็นทางการ++

::ตัวอย่างสนทนา::

A:您 贵 姓?

….Nín guì xìng?

….หนิน กุ้ย ซิ่ง

….คุณแซ่อะไร

B:免 贵 姓 王。

….Miǎn guì xìng wáng.

….เหมี่ยน กุ้ย ซิ่ง หวัง

….ผมแซ่หวังครับ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก