เครื่องอบ ภาษาจีน

烤箱

Kǎoxiāng

เข่าเซียง

เครื่องอบ

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里的烤箱贵吗?
Zhèlǐ de kǎoxiāng ma?
เจ้อหลี่ เตอ เข่าเซียง กุ้ย มะ
เครื่องอบที่นี่แพงไหม

 

你家有烤箱吗?
Nǐ jiā yǒu kǎoxiāng ma?
หนี่ เจีย โหย่ว เข่าเซียง มะ
บ้านเธอมีเครื่องอบไหม

 

我们家没有烤箱。
Wǒmen jiā méiyǒu kǎoxiāng.
หว่อ เจีย เหมยโหย่ว เข่าเซียง
บ้านเราไม่มีเครื่องอบ

 

这个烤箱多少钱?
Zhège kǎoxiāng duōshǎo qián?
เจ้อเก้อ เข่าเซียง ตัวเส่า เฉียน
เครื่องอบตัวนี้ราคาเท่าไหร่

 

我可以借你的烤箱吗?
Wǒ kěyǐ jiè nǐ de kǎoxiāng ma?
หว่อ เขออี่ เจี้ย หนี่ เตอ เข่าเซียง มะ
ฉันขอยืมเครื่องอบเธอได้ไหม

 

烤箱在哪里。
kǎoxiāng zài nǎlǐ.
เข่าเซียง จ้าย น่าหลี่
เครื่องอบอยู่ที่นั่น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก