ที่กันคิ้ว ภาษาจีน

修眉刀

xiūméidāo

ซิวเหมยเตา

ที่กันคิ้ว

ตัวอย่างประโยค

你喜欢用修眉刀吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiūméidāo ma?
หนี สีฮวาน โย่ง ซิวเหมยเตา มะ
คุณชอบใช้ที่กันคิ้วไหม

 

这里有修眉刀吗?
Zhè li yǒu xiāngshuǐ ma?
เจ้อหลี โหย่ว ซิวเหมยเตา มะ
ที่นี่มีที่กันคิ้วไหม

 

我妈妈喜欢修眉刀。
Wǒ māmā xǐhuān xiāngshuǐ.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน ซิวเหมยเตา
แม่ของฉันชอบที่กันคิ้ว

 

这个修眉刀多少钱?
Zhège xiāngshuǐ duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ ซิวเหมยเตา ตัวเส่า เฉียน
ที่กันคิ้วอันนี้ราคาเท่าไหร่

 

这里的修眉刀很贵。
Zhèlǐ de xiāngshuǐ hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ ซิวเหมยเตา เหิ่น กุ้ย
ที่กันคิ้วที่นี่แพงมาก

 

我想买修眉刀。
Wǒ xiǎng mǎi xiāngshuǐ.
หวอ เสียง หม่าย ซิวเหมยเตา
ฉันอยากซื้อที่กันคิ้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก