ขนตาปลอม ภาษาจีน

假睫毛

jiǎjiémáo

เจี่ยเจี๋ยเหมา

ขนตาปลอม

ตัวอย่างประโยค

你喜欢用假睫毛吗?
Nǐ xǐhuān yòng jiǎjiémáo ma?
หนี สีฮวาน โย่ง เจี่ยเจี๋ยเหมา มะ
คุณชอบใช้ขนตาปลอมไหม

 

这里有假睫毛吗?
Zhè li yǒu xiāngshuǐ ma?
เจ้อหลี โหย่ว เจี่ยเจี๋ยเหมา มะ
ที่นี่มีขนตาปลอมไหม

 

这里的假睫毛很贵。
Zhèlǐ de xiāngshuǐ hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ เจี่ยเจี๋ยเหมา เหิ่น กุ้ย
ขนตาปลอมที่นี่แพงมาก

 

我想买假睫毛。
Wǒ xiǎng mǎi xiāngshuǐ.
หวอ เสียง หม่าย เจี่ยเจี๋ยเหมา
ฉันอยากซื้อขนตาปลอม

 

我妈妈喜欢假睫毛。
Wǒ māmā xǐhuān xiāngshuǐ.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน เจี่ยเจี๋ยเหมา
แม่ของฉันชอบขนตาปลอม

 

这个假睫毛多少钱?
Zhège xiāngshuǐ duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ เจี่ยเจี๋ยเหมา ตัวเส่า เฉียน
ขนตาปลอมอันนี้ราคาเท่าไหร่

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก