มาสคาร่า ภาษาจีน

睫毛膏

jiémáogāo

เจี๋ยเหมาเกา

มาสคาร่า

ตัวอย่างประโยค

我妈妈喜欢睫毛膏。
Wǒ māmā xǐhuān jiémáogāo.
หว่อ มะหม่า สุี่ฮวาน เจี๋ยเหมา
แม่ของฉันชอบมาสคาร่า

 

这个睫毛膏多少钱?
Zhège jiémáogāo duōshǎo qián?
เจ้อเกอะ เจี๋ยเหมา ตัวเส่า เฉียน
มาสคาร่าอันนี้ราคาเท่าไหร่

 

你喜欢用睫毛膏吗?
Nǐ xǐhuān yòng xiāng shuǐ ma?
หนี สีฮวาน โย่ง เจี๋ยเหมา มะ
คุณชอบใช้มาสคาร่าไหม

 

这里有睫毛膏吗?
Zhè li yǒu jiémáogāo ma?
เจ้อหลี โหย่ว เจี๋ยเหมา มะ
ที่นี่มีมาสคาร่าไหม

 

这里的睫毛膏很贵。
Zhèlǐ de jiémáogāo hěn guì.
เจ้อหลี่ เตอ เจี๋ยเหมา เหิ่น กุ้ย
มาสคาร่าที่นี่แพงมาก

 

我想买睫毛膏。
Wǒ xiǎng mǎi jiémáogāo.
หวอ เสียง หม่าย เจี๋ยเหมา
ฉันอยากซื้อมาสคาร่า

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก