ดอกไวโอเล็ต ภาษาจีน

紫罗兰 

zǐluólán

จื่อหลัวหลาน

ดอกไวโอเล็ต

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里没有紫罗兰 。
Zhèlǐ méiyǒu zǐluólán .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว จื่อหลัวหลาน
ที่นี่ไม่มีดอกไวโอเล็ต

 

这些紫罗兰很想。
Zhèxiē zǐluólán hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย จื่อหลัวหลาน เหิ่น เซียง
ดอกไวโอเล็ตพวกนี้หอมมาก

 

我想买紫罗兰。
Wǒ xiǎng mǎi zǐluólán.
หว่อ เสียง หม่าย จื่อหลัวหลาน
ฉันอยากซื้อดอกไวโอเล็ต

 

你有紫罗兰吗?
Nǐ yǒu zǐluólán ma?
หนี โหย่ว จื่อหลัวหลาน มะ
คุณมีดอกไวโอเล็ตไหม

 

现在紫罗兰很贵。
Xiànzài zǐluólán hěn guì.
เซี่ยนจ้าย จื่อหลัวหลาน เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกไวโอเล็ตแพงมาก

 

那是一束紫罗兰 。
Nà shì yī shù zǐluólán .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ จื่อหลัวหลาน
นั่นคือดอกไวโอเล็ตหนึ่งช่อ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก