กระเป๋าถือ ภาษาจีน

手提包

shǒutíbāo

โส่วถีเปา

กระเป๋าถือ

ตัวอย่างประโยค

 

这里有手提包卖吗?
Zhè li yǒu shǒutíbāo mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว โส่วถีเปา ม่าย มะ
ที่นี่มีกระเป๋าถือขายไหม

 

我没有手提包。
Wǒ méiyǒu shǒutíbāo.
หว่อ เหมยโหย่ว โส่วถีเปา
ฉันไม่มีกระเป๋าถือ

 

他刚买新手提包。
Tā gāng mǎi xīn shǒutíbāo.
ทา กาง หม่าย ซิน โส่วถีเปา
เขาเพิ่งซื้อกระเป๋าถือ

 

我借一下你的手提包。
Wǒ jiè yīxià nǐ de shǒutíbāo.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ โส่วถีเปา
ฉันขอยืมกระเป๋าถือเธอหน่อย

 

这里的手提包卖完了。
Zhèlǐ de shǒutíbāo mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ โส่วถีเปา ม่าย หวานเลอ
กระเป๋าถือที่นี่ขายหมดแล้ว

 

你的手提包好漂亮。
Nǐ de shǒutíbāo hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ โส่วถีเปา ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
กระเป๋าถือคุณสวยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก