ฉันชอบดื่มกาแฟ ภาษาจีน

我喜欢喝咖啡。
Wǒ xǐhuān hē kāfēi .
หวอ สี่ฮวาน เฮอ คาเฟย
ฉันชอบดื่มกาแฟ

>>ประโยคอื่นๆ<<

我喜欢喝菊花茶。
Wǒ xǐhuān hē júhuā chá.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ จวี๋ฮวาฉา
ฉันชอบดื่มน้ำเก๊กเฮย

 

我喜欢喝牛奶。
Wǒ xǐhuān hē niúnǎi.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ หนิวหน่าย
ฉันชอบดื่มนมวัว

 

我喜欢喝橙汁。
Wǒ xǐhuān hē chéngzhī .
หวอ สี่ฮวาน เฮอ เฉิงจือ
ฉันชอบดื่มน้ำส้ม

 

我喜欢喝茶。
Wǒ xǐhuān hē chá.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ ฉา
ฉันชอบดื่มชา

 

我喜欢喝绿茶。
Wǒ xǐhuān hē lǜchá.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ ลวี่ ฉา
ฉันชอบดื่มชาเขียว

 

我喜欢喝黑茶。
Wǒ xǐhuān hē hēi chá.
หวอ สี่ฮวาน เฮอ เฮยฉา
ฉันชอบดื่มชาดำ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก