เนคไท ภาษาจีน

领带

lǐngdài

หลิ่งไต้

เนคไท

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

 

我借一下你的领带。
Wǒ jiè yīxià nǐ de lǐngdài.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ หลิ่งไต้
ฉันขอยืมเนคไทเธอหน่อย

 

你的领带好漂亮。
Nǐ de lǐngdài hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ หลิ่งไต้ ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
เนคไทคุณสวยมาก

 

我没有领带。
Wǒ méiyǒu lǐngdài.
หว่อ เหมยโหย่ว หลิ่งไต้
ฉันไม่มีเนคไท

 

这里有领带卖吗?
Zhè li yǒu lǐngdài mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว หลิ่งไต้ ม่าย มะ
ที่นี่มีเนคไทขายไหม

 

这里的领带卖完了。
Zhèlǐ de lǐngdài mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ หลิ่งไต้ ม่าย หวานเลอ
เนคไทที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新领带。
Tā gāng mǎi xīn lǐngdài.
ทา กาง หม่าย ซิน หลิ่งไต้
เขาเพิ่งซื้อเนคไท

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก