อินโดนีเซีย ภาษาจีน

印度尼西亚 

Yìndùníxīyà

อิ้นตู้หนีซีย่า

อินโดนีเซีย

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

他没去过印度尼西亚。
Tā méi qùguò Yìndùníxīyà.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว อิ้นตู้หนีซีย่า
เขาไม่เคยมาอินโดนีเซีย

 

你是印度尼西亚人吗?
Nǐ shì Yìndùníxīyà rén ma?
หนี่ ซื่อ อิ้นตู้หนีซีย่าเหริน มะ
คุณเป็นคนอินโดนีเซียหรือเปล่า?

 

我是印度尼西亚人。
Wǒ shì Yìndùníxīyà rén.
หว่อ ซื่อ อิ้นตู้หนีซีย่า เหริน
ฉันเป็นคนอินโดนีเซีย

 

爸爸下个月去印度尼西亚。
Bàba xià gè yuè qù Yìndùníxīyà.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ อิ้นตู้หนีซีย่า
พ่อจะไปประเทศอินโดนีเซียเดือนหน้า

 

你了解印度尼西亚吗?
Nǐ liǎojiě Yìndùníxīyà ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย อิ้นตู้หนีซีย่า มะ
คุณรู้จักประเทศอินโดนีเซียไหม

 

妈妈想去印度尼西亚。
Māmā xiǎng qù Yìndùníxīyà
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ อิ้นตู้หนีซีย่า
แม่อยากไปเมืองอินโดนีเซีย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก