ฟิลิปปินส์ ภาษาจีน

菲律宾 

Fēilǜbīn

เฟยลูร์ปิน

ฟิลิปปินส์

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

他没去过菲律宾。
Tā méi qùguò Fēilǜbīn.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว เฟยลูร์ปิน
เขาไม่เคยมาฟิลิปปินส์

 

你是菲律宾人吗?
Nǐ shì Fēilǜbīn rén ma?
หนี่ ซื่อ เฟยลูร์ปินเหริน มะ
คุณเป็นคนฟิลิปปินส์หรือเปล่า?

 

我是菲律宾人。
Wǒ shì Fēilǜbīn rén.
หว่อ ซื่อ เฟยลูร์ปิน เหริน
ฉันเป็นคนฟิลิปปินส์

 

爸爸下个月去菲律宾。
Bàba xià gè yuè qù Fēilǜbīn.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ เฟยลูร์ปิน
พ่อจะไปประเทศฟิลิปปินส์เดือนหน้า

 

你了解菲律宾吗?
Nǐ liǎojiě Fēilǜbīn ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย เฟยลูร์ปิน มะ
คุณรู้จักประเทศฟิลิปปินส์ไหม

 

妈妈想去菲律宾。
Māmā xiǎng qù Fēilǜbīn
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ เฟยลูร์ปิน
แม่อยากไปเมืองฟิลิปปินส์

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก