กางเกงยีนส์ ภาษาจีน

牛仔裤

niúzǎikù

หนิวจ่ายคู่

กางเกงยีนส์

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

我没有牛仔裤。
Wǒ méiyǒu niúzǎikù.
หว่อ เหมยโหย่ว หนิวจ่ายคู่
ฉันไม่มีกางเกงยีนส์

 

你的牛仔裤好漂亮。
Nǐ de niúzǎikù hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ หนิวจ่ายคู่ ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
กางเกงยีนส์คุณสวยมาก

 

他刚买新牛仔裤。
Tā gāng mǎi xīn niúzǎikù.
ทา กาง หม่าย ซิน หนิวจ่ายคู่
เขาเพิ่งซื้อกางเกงยีนส์

 

这里有牛仔裤卖吗?
Zhè li yǒu niúzǎikù mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว หนิวจ่ายคู่ ม่าย มะ
ที่นี่มีกางเกงยีนส์ขายไหม

 

这里的牛仔裤卖完了。
Zhèlǐ de niúzǎikù mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ หนิวจ่ายคู่ ม่าย หวานเลอ
กางเกงยีนส์ที่นี่ขายหมดแล้ว

 

我借一下你的牛仔裤。
Wǒ jiè yīxià nǐ de niúzǎikù.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ หนิวจ่ายคู่
ฉันขอยืมกางเกงยีนส์เธอหน่อย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก