เกงขาสั้น ภาษาจีน

短裤

duǎnkù

ต่วนคู่กาง

เกงขาสั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

我借一下你的短裤。
Wǒ jiè yīxià nǐ de duǎnkù.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ต่วนคู่
ฉันขอยืมกางเกงขาสั้นเธอหน่อย

 

我没有短裤。
Wǒ méiyǒu duǎnkù.
หว่อ เหมยโหย่ว ต่วนคู่
ฉันไม่มีกางเกงขาสั้น

 

你的短裤好漂亮。
Nǐ de duǎnkù hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ต่วนคู่ ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
กางเกงขาสั้นคุณสวยมาก

 

他刚买新短裤。
Tā gāng mǎi xīn duǎnkù.
ทา กาง หม่าย ซิน ต่วนคู่
เขาเพิ่งซื้อกางเกงขาสั้น

 

这里有短裤卖吗?
Zhè li yǒu duǎnkù mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ต่วนคู่ ม่าย มะ
ที่นี่มีกางเกงขาสั้นขายไหม

 

这里的短裤卖完了。
Zhèlǐ de duǎnkù mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ต่วนคู่ ม่าย หวานเลอ
กางเกงขาสั้นที่นี่ขายหมดแล้ว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก