ดอกกล้วยไม้ ภาษาจีน

兰花

lán huā

หลาน ฮวา

ดอกกล้วยไม้

ตัวอย่างประโยค

我想买兰花。
Wǒ xiǎng mǎi lán huā.
หว่อ เสียง หม่าย หลาน ฮวา
ฉันอยากซื้อดอกกล้วยไม้

 

你有兰花吗?
Nǐ yǒu lán huā ma?
หนี โหย่ว หลาน ฮวา มะ
คุณมีดอกกล้วยไม้ไหม

 

那是一束兰花 。
Nà shì yī shù lán huā .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ จวี๋ ฮวา
นั่นคือดอกกล้วยไม้หนึ่งช่อ

 

现在兰花很贵。
Xiànzài lán huā hěn guì.
เซี่ยนจ้าย หลาน ฮวา เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกกล้วยไม้แพงมาก

 

这些兰花 很想。
Zhèxiē lán huā hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย หลาน ฮวา เหิ่น เซียง
ดอกกล้วยไม้พวกนี้หอมมาก

 

这里没有兰花 。
Zhèlǐ méiyǒu lán huā .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว จวี๋ ฮวา
ที่นี่ไม่มีดอกกล้วยไม้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก