สิงคโปร์ ภาษาจีน

新加坡 

Xīnjiāpō

ซินเจียโป

สิงคโปร์

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

他没去过新加坡。
Tā méi qùguò Xīnjiāpō.
ทา เหมย ชวี่ กั้ว ซินเจียโป
เขาไม่เคยมาสิงคโปร์

 

你是新加坡人吗?
Nǐ shì Xīnjiāpō rén ma?
หนี่ ซื่อ ซินเจียโปเหริน มะ
คุณเป็นคนสิงคโปร์หรือเปล่า?

 

我是新加坡人。
Wǒ shì Xīnjiāpō rén.
หว่อ ซื่อ ซินเจียโป เหริน
ฉันเป็นคนสิงคโปร์

 

爸爸下个月去新加坡。
Bàba xià gè yuè qù Xīnjiāpō.
ป้าป่า เซี่ย เก้อ เยวี่ย ชวี่ ซินเจียโป
พ่อจะไปประเทศสิงคโปร์เดือนหน้า

 

你了解新加坡吗?
Nǐ liǎojiě Xīnjiāpō ma?
หนี่ เหลียวเจี่ย ซินเจียโป มะ
คุณรู้จักประเทศสิงคโปร์ไหม

 

妈妈想去新加坡。
Māmā xiǎng qù Xīnjiāpō
มะหม่า เสี่ยง ชวี่ ซินเจียโป
แม่อยากไปเมืองสิงคโปร์

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก