จังหวัดเลย ภาษาจีน

黎府

Lífǔ

หลีฝู่

เลย

ตัวอย่างประโยค

你怎么去黎府?
Nǐ zěnme qù Lífǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ หลีฝู่
คุณไปจังหวัดเลยยังไง

 

你是黎府人吗?
Nǐ shì Lífǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ หลีฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนเลยใช่ไหม

 

黎府有商场吗?
Lífǔ yǒu shāngchǎng ma?
หลีฝู โหย่ว ซางฉ่าง มะ
เลยมีห้างสรรพสินค้าไหม

 

你去过黎府吗?
Nǐ qùguò Lífǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว หลีฝู่ มะ
คุณเคยไปเลยไหม

 

我没去过黎府。
Wǒ méi qùguò Lífǔ.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว หลีฝู่
ฉันไม่เคยไปเลย

 

我妈妈是黎府人。
Wǒ māmā shì Lífǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ หลีฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนเลย

 

他爸爸是黎府人。
Tā bàba shì Lífǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ หลีฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนเลย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก