ขอนเเก่น ภาษาจีน

孔敬府

Kǒngjìngfǔ

ข่งจิ้นฝู่

ขอนเเก่น

ตัวอย่างประโยค

他爸爸是孔敬府人。
Tā bàba shì Kǒngjìngfǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ ข่งจิ้นฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนขอนเเก่น

 

你怎么去孔敬府?
Nǐ zěnme qù Kǒngjìngfǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ ข่งจิ้นฝู่
คุณไปจังหวัดขอนเเก่นยังไง

 

你是孔敬府人吗?
Nǐ shì Kǒngjìngfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ ข่งจิ้นฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนขอนเเก่นใช่ไหม

 

孔敬府有商场吗?
Kǒngjìngfǔ yǒu shāngchǎng ma?
ข่งจิ้นฝู โหย่ว ซางฉ่าง มะ
ขอนเเก่นมีห้างสรรพสินค้าไหม

 

你去过孔敬府吗?
Nǐ qùguò Kǒngjìngfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว ข่งจิ้นฝู่ มะ
คุณเคยไปขอนเเก่นไหม

 

我没去过孔敬府。
Wǒ méi qùguò Kǒngjìngfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว ข่งจิ้นฝู่
ฉันไม่เคยไปขอนเเก่น

 

我妈妈是孔敬府人。
Wǒ māmā shì Kǒngjìngfǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ ข่งจิ้นฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนขอนเเก่น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก