จังหวัดมหาสารคาม ภาษาจีน

马哈沙拉堪府

Mǎhāshālākānfǔ
หม่าฮาซาลาคานฝู่

มหาสารคาม

ตัวอย่างประโยค

你是马哈沙拉堪府人吗?
Nǐ shì Mǎhāshālākānfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ หม่าฮาซาลาคานฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนมหาสารคามใช่ไหม

 

马哈沙拉堪府有商场吗?
Mǎhāshālākānfǔ yǒu shāngchǎng ma?
หม่าฮาซาลาคานฝู่ โหย่ว ซางฉ่าง มะ
มหาสารคามมีห้างสรรพสินค้าไหม

 

你去过马哈沙拉堪府吗?
Nǐ qùguò Mǎhāshālākānfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว หม่าฮาซาลาคานฝู่ มะ
คุณเคยไปมหาสารคามไหม

 

我没去过马哈沙拉堪府。
Wǒ méi qùguò Mǎhāshālākānfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว หม่าฮาซาลาคานฝู่
ฉันไม่เคยไปมหาสารคาม

 

我妈妈是马哈沙拉堪府人。
Wǒ māmā shì Mǎhāshālākānfǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ หม่าฮาซาลาคานฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนมหาสารคาม

 

他爸爸是马哈沙拉堪府人。
Tā bàba shì Mǎhāshālākānfǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ หม่าฮาซาลาคานฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนมหาสารคาม

 

你怎么去马哈沙拉堪府?
Nǐ zěnme qù Mǎhāshālākānfǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ หม่าฮาซาลาคานฝู่
คุณไปจังหวัดมหาสารคามยังไง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก