มิน่าล่ะ ภาษาจีน

怪不得
Guàibùdé
กว้าย ปู้ เต๋อ
มิน่าล่ะ

>>ประโยคอื่นๆ<<

没问题
Méi wèntí
เหมย เวิ่น ถี
ไม่มีปัญหา

 

我同意。
Wǒ tóngyì.
หว่อ ถง อี้
ฉันเห็นด้วย

 

真可惜
Zhēn kěxi
เจิน เข่อ ซี
น่าเสียดายจริงๆ

 

别担心
Bié dānxīn
เปี๋ย ตานซิน
ไม่ต้องกังวล

 

放心吧!
Fàngxīn ba!
ฟ่าง ซิน ปา
วางใจเถอะ

 

就这样
Jiù zhèyàng
จิ้ว เจ้อ ย่าง
ตามนี้

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก