ฉันทำอาหารไม่เป็น ภาษาจีน

我不会做饭。
Wǒ bù huì zuò fàn.
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย จั้ว ฟ่าน
ฉันทำอาหารไม่เป็น

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ

你会做饭吗?
Nǐ huì zuò fàn ma?
หนี่ ฮุ่ย จั้ว ฟ่าน มะ
คุณทำอาหารเป็นไหม

 

我会做泰国菜。
Wǒ huì zuò tàiguó cài.
หว่อ ฮุ่ย จั้ว ไท่กั๋ว ช่าย
ฉันทำอาหารไทยเป็น

 

我会做中国菜。
Wǒ huì zuò zhōngguó cài.
หว่อ ฮุ่ย จั้ว จงกั๋ว ช่าย
ฉันทำอาหารจีนเป็น

 

我会做饭。
Wǒ huì zuò fàn.
หว่อ ฮุ่ย จั้ว ฟ่าน
ฉันทำอาหารเป็น

 

我会做意大利面。
Wǒ huì zuò yìdàlì miàn.
หว่อ ฮุ่ย จั้ว อี้ต้าลี่ เมี่ยน
ฉันทำสปาเกตตี้เป็น

 

我会做 炒饭。
Wǒ huì zuò chǎofàn.
หว่อ ฮุ่ย จั้ว เฉ่าฟ่าน
ฉันทำข้าวผัดเป็น

 

你做饭做得很好。
Nǐ zuò fàn zuò dé hěn hǎo.
หนี่ จั้ว ฟ่าน จั้ว เตอ เหิน ห่าว
คุณทำอาหารได้ดีมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก