จังหวัดนครราชสีมา ภาษาจีน

呵叻府

Ā lè fǔ

อาเล่อฝู่

จังหวัดนครราชสีมา

ตัวอย่างประโยค

我妈妈是呵叻府人。
Wǒ māmā shì Ā lè fǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ อาเล่อฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนนครราชสีมา

 

他爸爸是呵叻府人。
Tā bàba shì Ā lè fǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ อาเล่อฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนนครราชสีมา

 

你怎么去呵叻府?
Nǐ zěnme qù Ā lè fǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ อาเล่อฝู่
คุณไปจังหวัดนครราชสีมายังไง

 

你去过呵叻府吗?
Nǐ qùguò Ā lè fǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว อาเล่อฝู่ มะ
คุณเคยไปนครราชสีมาไหม

 

你是呵叻府人吗?
Nǐ shì Ā lè fǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ อาเล่อฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนนครราชสีมาใช่ไหม

 

呵叻府有商场吗?
Ā lè fǔ yǒu shāngchǎng ma?
อาเล่อฝู โหย่ว ซางฉ่าง มะ
นครราชสีมามีห้างสรรพสินค้าไหม

 

我没去过呵叻府。
Wǒ méi qùguò Ā lè fǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว อาเล่อฝู่
ฉันไม่เคยไปนครราชสีมา

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก