จังหวัดนครพนม ภาษาจีน

那空帕農府

Nàkōngpànóngfǔ
น่าคงพ่าหนงฝู่

จังหวัดนครพนม

ตัวอย่างประโยค

那空帕農府有商场吗?
Nàkōngpànóngfǔ yǒu shāngchǎng ma?
น่าคงพ่าหนงฝู่ โหย่ว ซางฉ่าง มะ
นครพนมมีห้างสรรพสินค้าไหม

.

我没去过那空帕農府。
Wǒ méi qùguò Nàkōngpànóngfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว น่าคงพ่าหนงฝู่
ฉันไม่เคยไปนครพนม

 

我妈妈是那空帕農府人。
Wǒ māmā shì Nàkōngpànóngfǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ น่าคงพ่าหนงฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนนครพนม

 

他爸爸是那空帕農府人。
Tā bàba shì Nàkōngpànóngfǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ น่าคงพ่าหนงฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนนครพนม

 

你怎么去那空帕農府?
Nǐ zěnme qù Nàkōngpànóngfǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ น่าคงพ่าหนงฝู่
คุณไปจังหวัดนครพนมยังไง

 

你去过那空帕農府吗?
Nǐ qùguò Nàkōngpànóngfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว น่าคงพ่าหนงฝู่ มะ
คุณเคยไปนครพนมไหม

 

你是那空帕農府人吗?
Nǐ shì Nàkōngpànóngfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ น่าคงพ่าหนงฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนนครพนมใช่ไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก