จังหวัดมุกดาหาร ภาษาจีน

穆达汉府

Mùdáhànfǔ
มู่ต๋าห้านฝู่

มุกดาหาร

ตัวอย่างประโยค

你去过穆达汉府吗?
Nǐ qùguò Mùdáhànfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว มู่ต๋าห้านฝู่ มะ
คุณเคยไปมุกดาหารไหม

 

你是穆达汉府人吗?
Nǐ shì Mùdáhànfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ มู่ต๋าห้านฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนมุกดาหารใช่ไหม

 

穆达汉府有商场吗?
Mùdáhànfǔ yǒu shāngchǎng ma?
มู่ต๋าห้านฝู โหย่ว ซางฉ่าง มะ
มุกดาหารมีห้างสรรพสินค้าไหม

 

我没去过穆达汉府。
Wǒ méi qùguò Mùdáhànfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่กั้ว มู่ต๋าห้านฝู่
ฉันไม่เคยไปมุกดาหาร

 

我妈妈是穆达汉府人。
Wǒ māmā shì Mùdáhànfǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ มู่ต๋าห้านฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนมุกดาหาร

 

他爸爸是穆达汉府人。
Tā bàba shì Mùdáhànfǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ มู่ต๋าห้านฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนมุกดาหาร

 

你怎么去穆达汉府?
Nǐ zěnme qù Mùdáhànfǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ มู่ต๋าห้านฝู่
คุณไปจังหวัดมุกดาหารยังไง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก