มื่อวานร้อนมาก ภาษาจีน

昨天天气很热。
Zuótiān tiānqì hěn rè.
จั๋วเทียน เทียนชี่ เหิ่น เร่อ
เมื่อวานร้อนมาก

ประโยคภาษาจีนอื่นๆ

 

昨天天气很热。
Zuótiān tiānqì hěn rè.
จั๋วเทียน เทียนชี่ เหิ่น เร่อ
เมื่อวานร้อนมาก

今天天气怎么样?
Jīntiān tiānqì zěnme yàng?
จินเทียน เทียนชี่ เจิ่นเมอ ย่าง
วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง

 

今天天气很热。
Jīntiān tiānqì hěn rè.
จืนเทียน เทียนชี่ เหิ่น เร่อ
วันนี้อากาศร้อนมาก

 

今天天气很冷。
Jīntiān tiānqì hěn lěng.
จืนเทียน เทียนชี่ เหิน เหลิ่ง
วันนี้อากาศหนาวมาก

 

今天比昨天热。
Jīntiān bǐ zuótiān rè.
จินเทียน ปี่ จั๋วเทียน เร่อ
วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวาน

 

昨天比今天冷。
Zuótiān bǐ jīntiān lěng.
จั๋ว เทียน ปี่ จินเทียน เหลิ่ง
เมื่อวานหนาวกว่าวันนี้

 

今天下雨。
Jīntiān xià yǔ.
จินเทียน เซี่ย หยี่
วันนี้ฝนตก

 

今天下雪。
Jīntiān xià xuě.
จินเทียน เซี่ย เสี่ย
วันนี้มีหิมะตก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก