ดอกราตรี ภาษาจีน

夜来香

yèláixiāngเย่

ไหลเซียง

ดอกราตรี 

>>ตัวอย่างประโยค<<

这里没有夜来香 。
Zhèlǐ méiyǒu yèláixiāng .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว เย่ไหลเซียง
ที่นี่ไม่มีดอกราตรี

 

这些夜来香很想。
Zhèxiē yèláixiāng hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย เย่ไหลเซียง เหิ่น เซียง
ดอกราตรี พวกนี้หอมมาก

 

我想买夜来香。
Wǒ xiǎng mǎi yèláixiāng.
หว่อ เสียง หม่าย เย่ไหลเซียง
ฉันอยากซื้อดอกราตรี

 

你有夜来香吗?
Nǐ yǒu yèláixiāng ma?
หนี โหย่ว เย่ไหลเซียง มะ
คุณมีดอกราตรี ไหม

 

现在夜来香很贵。
Xiànzài yèláixiāng hěn guì.
เซี่ยนจ้าย เย่ไหลเซียง เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกราตรี แพงมาก

 

那是一束夜来香 。
Nà shì yī shù yèláixiāng .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ เย่ไหลเซียง
นั่นคือดอกราตรี หนึ่งช่อ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก