จังหวัดร้อยเอ็ด ภาษาจีน

黎逸府

Líyìfǔ

หลี่อี้ฝู่

จังหวัดร้อยเอ็ด

ตัวอย่างประโยค

 

我没去过廊開府。
Wǒ méi qùguò Líyìfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว หลี่อี้ฝู่
ฉันไม่เคยไปร้อยเอ็ด

 

我妈妈是廊開府人。
Wǒ māmā shì Líyìfǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ หลี่อี้ฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนร้อยเอ็ด

 

他爸爸是廊開府人。
Tā bàba shì Líyìfǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ หลี่อี้ฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนร้อยเอ็ด

 

你怎么去廊開府?
Nǐ zěnme qù Líyìfǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ หลี่อี้ฝู่
คุณไปจังหวัดร้อยเอ็ดยังไง

 

你去过廊開府吗?
Nǐ qùguò Líyìfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว หลี่อี้ฝู่ มะ
คุณเคยไปร้อยเอ็ดไหม

 

你是廊開府人吗?
Nǐ shì Líyìfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ หลี่อี้ฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนร้อยเอ็ดใช่ไหม

 

廊開府有商场吗?
Líyìfǔ yǒu shāngchǎng ma?
หลี่อี้ฝู โหย่ว ซางฉ่าง มะ
ร้อยเอ็ดมีห้างสรรพสินค้าไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก