ก็ไม่เลว ภาษาจีน

还不错
Hái bù cuò
ไห ปู๋ ชั่ว
ก็ไม่เลว

>>ประโยคอื่นๆ<<

打扰了
Dǎ rǎo le
ต๋า เหร่า เลอ
รบกวนแล้ว

 

分手吧!
Fēnshǒu ba!
เฟิน โส่ว ปา
เลิกกันเถอะ

 

别催我!
Bié cuī wǒ!
เปี๋ย ชุย หว่อ
อย่าเร่งฉัน

 

我请客
Wǒ qǐngkè.
หวอ ฉิ่ง เค่อ
ฉันเลี้ยงเอง

 

我想你
Wǒ xiǎng nǐ.
หว่อ เสียง หนี่
ฉันคิดถึงเธอ

 

我爱你
Wǒ ài nǐ.
หว่อ อ้าย หนี่
ฉันรักเธอ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก