ชุดนอน ภาษาจีน

睡衣

shuìyī

ซุ่ยอี

ชุดนอน

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

他刚买新睡衣 。
Tā gāng mǎi xīn shuìyī.
ทา กาง หม่าย ซิน ซุ่ยอี
เขาเพิ่งซื้อชุดนอน

 

这里有睡衣 卖吗?
Zhè li yǒu shuìyī mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ซุ่ยอี ม่าย มะ
ที่นี่มีชุดนอนขายไหม

 

这里的睡衣 卖完了。
Zhèlǐ de shuìyī mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ ซุ่ยอี ม่าย หวานเลอ
ชุดนอนที่นี่ขายหมดแล้ว

 

我借一下你的睡衣 。
Wǒ jiè yīxià nǐ de shuìyī.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ ซุ่ยอี
ฉันขอยืมชุดนอนเธอหน่อย

 

我没有睡衣 。
Wǒ méiyǒu shuìyī.
หว่อ เหมยโหย่ว ซุ่ยอี
ฉันไม่มีชุดนอน

 

你的睡衣 好漂亮。
Nǐ de shuìyī hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ ซุ่ยอี ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
ชุดนอนคุณสวยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก