ชุดว่ายน้ำ ภาษาจีน

游泳衣

yóuyǒngyī

โหยวโหย่งอี

ชุดว่ายน้ำ

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

这里有游泳衣卖吗?
Zhè li yǒu yóuyǒngyī mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว โหยวโหย่งอี ม่าย มะ
ที่นี่มีชุดว่ายน้ำขายไหม

 

这里的游泳衣卖完了。
Zhèlǐ de yóuyǒngyī mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ โหยวโหย่งอี ม่าย หวานเลอ
ชุดว่ายน้ำที่นี่ขายหมดแล้ว

 

我借一下你的游泳衣。
Wǒ jiè yīxià nǐ de yóuyǒngyī.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ โหยวโหย่งอี
ฉันขอยืมชุดว่ายน้ำเธอหน่อย

 

我没有游泳衣。
Wǒ méiyǒu yóuyǒngyī.
หว่อ เหมยโหย่ว โหยวโหย่งอี
ฉันไม่มีชุดว่ายน้ำ

 

你的游泳衣好漂亮。
Nǐ de yóuyǒngyī hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ โหยวโหย่งอี ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
ชุดว่ายน้ำคุณสวยมาก

 

他刚买新游泳衣。
Tā gāng mǎi xīn yóuyǒngyī.
ทา กาง หม่าย ซิน โหยวโหย่งอี
เขาเพิ่งซื้อชุดว่ายน้ำ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก