ปาท่องโก๋ ภาษาจีน

油条

yóutiáo

โหยวเถียว

ปาท่องโก๋

ตัวอย่างประโยค

这里的炒饭很好吃。
Zhèlǐ de yóutiáo hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ โหยวเถียว เหิน ห่าว ชรือ
ปาท่องโก๋ที่นี่อร่อยมาก

 

我们早餐吃炒饭。
Wǒmen yóutiáo chī yóutiáo.
หว่อเมิน เจ่าชาน ชรือ โหยวเถียว
อาหารเช้าพวกเรากินปาท่องโก๋

 

你要炒饭吗?
Nǐ yào yóutiáo ma?
หนี่ เย่า โหยวเถียว มะ
คุณเอาปาท่องโก๋ไหม

 

我不要炒饭。
Wǒ bùyào yóutiáo.
หว่อ ปู๋ เย่า โหยวเถียว
ฉันไม่เอาปาท่องโก๋

 

我喜欢吃炒饭。
wǒ xǐhuān chī yóutiáo.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ โหยวเถียว
ฉันชอบกินปาท่องโก๋

 

妈妈不喜欢吃炒饭。
Māmā bù xǐhuān chī yóutiáo。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ โหยวเถียว
แม่ไม่ชอบกินปาท่องโก๋

 

这里有炒饭卖吗?
Zhè li yǒu yóutiáo mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว โหยวเถียว ม่าย มะ
ที่มีมีปาท่องโก๋ขายไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก