ข้าวผัด ภาษาจีน

炒饭

chǎofàn

เฉ่าฟ่าน

ข้าวผัด

ตัวอย่างประโยค

这里有炒饭卖吗?
Zhè li yǒu chǎofàn mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เฉ่าฟ่าน ม่าย มะ
ที่มีมีข้าวผัดขายไหม

 

这里的炒饭很好吃。
Zhèlǐ de chǎofàn hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ เฉ่าฟ่าน เหิน ห่าว ชรือ
ข้าวผัดที่นี่อร่อยมาก

 

我们早餐吃炒饭。
Wǒmen chǎofàn chī chǎofàn.
หว่อเมิน เจ่าชาน ชรือ เฉ่าฟ่าน
อาหารเช้าพวกเรากินข้าวผัด

 

你要炒饭吗?
Nǐ yào chǎofàn ma?
หนี่ เย่า เฉ่าฟ่าน มะ
คุณเอาข้าวผัดไหม

 

我不要炒饭。
Wǒ bùyào chǎofàn.
หว่อ ปู๋ เย่า เฉ่าฟ่าน
ฉันไม่เอาข้าวผัด

 

我喜欢吃炒饭。
wǒ xǐhuān chī chǎofàn.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เฉ่าฟ่าน
ฉันชอบกินข้าวผัด

 

妈妈不喜欢吃炒饭。
Māmā bù xǐhuān chī chǎofàn。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เฉ่าฟ่าน
แม่ไม่ชอบกินข้าวผัด

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก