จังหวัดปัตตานี ภาษาจีน

北大年府

Běidàniánfǔ

เป่ยต้าเหนียนฝู่

จังหวัดปัตตานี

ตัวอย่างประโยค

北大年府有山吗?
Běidàniánfǔ yǒu shān ma?
เป่ยต้าเหนียนฝู โหย่ว ซาน มะ
จังหวัดปัตตานีมีภูเขาไหม

 

我喜欢北大年府。
Wǒ xǐhuān Běidàniánfǔ.
หวอ สี่ฮวาน เป่ยต้าเหนียนฝู่
ฉันชอบจังหวัดปัตตานี

 

你是北大年府人吗?
Nǐ shì Běidàniánfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ เป่ยต้าเหนียนฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนจังหวัดปัตตานีใช่ไหม

 

我家在北大年府。
Wǒjiā zài Běidàniánfǔ。
หว่อ เจีย จ้าย เป่ยต้าเหนียนฝู่
บ้านฉันอยู่จังหวัดปัตตานี

 

北大年府在南方。
Běidàniánfǔ zài nánfāng.
เป่ยต้าเหนียนฝู่ จ้าย หนานฟาง
จังหวัดปัตตานีอยู่ทางภาคใต้

 

我是北大年府人。
Wǒ shì Běidàniánfǔ rén.
หว่อ ซื่อ เป่ยต้าเหนียนฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดปัตตานี

 

我昨天去了北大年府。
Wǒ zuótiān qù le Běidàniánfǔ.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่ เลอ เป่ยต้าเหนียนฝู่
เมื่อวานฉันไปจังหวัดปัตตานี

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก