จังหวัดนราธิวาส ภาษาจีน

陶公府

Táogōngfǔ

เถากงฝู่

จังหวัดนราธิวาส

ตัวอย่างประโยค

 

我昨天去了洛坤府。
Wǒ zuótiān qù le Táogōngfǔ.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่ เลอ เถากงฝู่
เมื่อวานฉันไปจังหวัดนราธิวาส

 

洛坤府有山吗?
Táogōngfǔ yǒu shān ma?
เถากงฝู โหย่ว ซาน มะ
จังหวัดนราธิวาสมีภูเขาไหม

 

我喜欢洛坤府。
Wǒ xǐhuān Táogōngfǔ.
หวอ สี่ฮวาน เถากงฝู่
ฉันชอบจังหวัดนราธิวาส

 

你是洛坤府人吗?
Nǐ shì Táogōngfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ เถากงฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนจังหวัดนราธิวาสใช่ไหม

 

我家在洛坤府。
Wǒjiā zài Táogōngfǔ。
หว่อ เจีย จ้าย เถากงฝู่
บ้านฉันอยู่จังหวัดนราธิวาส

 

洛坤府在南方。
Táogōngfǔ zài nánfāng.
เถากงฝู่ จ้าย หนานฟาง
จังหวัดนราธิวาสอยู่ทางภาคใต้

 

我是洛坤府人。
Wǒ shì Táogōngfǔ rén.
หว่อ ซื่อ เถากงฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดนราธิวาส

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก