ขนมพุดดิ้ง ภาษาจีน

布丁

bùdīng

ปู้ติง

ขนมพุดดิ้ง

>>ตัวอย่างประโยค<<

我喜欢吃布丁。
wǒ xǐhuān chī bùdīng.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ปู้ติง
ฉันชอบกินขนมพุดดิ้ง

 

妈妈不喜欢吃布丁。
Māmā bù xǐhuān chī bùdīng
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ปู้ติง
แม่ไม่ชอบกินขนมพุดดิ้ง

 

这里有布丁卖吗?
Zhè li yǒu bùdīng mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ปู้ติง ม่าย มะ
ที่มีมีขนมพุดดิ้งขายไหม

 

这里的布丁很好吃。
Zhèlǐ de bùdīng hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ ปู้ติง เหิน ห่าว ชรือ
ขนมพุดดิ้งที่นี่อร่อยมาก

 

我们早餐吃布丁。
Wǒmen zǎocān chī bùdīng.
หว่อเมิน เจ้าชาน ชรือ ปู้ติง
อาหารเช้าพวกเรากินขนมพุดดิ้ง

 

你要布丁吗?
Nǐ yào bùdīng ma?
หนี่ เย่า ปู้ติง มะ
คุณเอาขนมพุดดิ้งไหม

 

我不要布丁。
Wǒ bùyào bùdīng.
หว่อ ปู๋ เย่า ปู้ติง
ฉันไม่เอาขนมพุดดิ้ง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก