ขนมปังปิ้ง ภาษาจีน

烤面包

kǎomiànbāo

เข่าเมี่ยนเปา

ขนมปังปิ้ง

>>ตัวอย่างประโยค<<

我喜欢吃烤面包。
wǒ xǐhuān chī kǎomiànbāo.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ เข่าเมี่ยนเปา
ฉันชอบกินขนมปังปิ้ง

 

妈妈不喜欢吃烤面包。
Māmā bù xǐhuān chī kǎomiànbāo
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ เข่าเมี่ยนเปา
แม่ไม่ชอบกินขนมปังปิ้ง

 

这里有烤面包卖吗?
Zhè li yǒu kǎomiànbāo mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เข่าเมี่ยนเปา ม่าย มะ
ที่มีมีขนมปังปิ้งขายไหม

 

这里的烤面包很好吃。
Zhèlǐ de kǎomiànbāo hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ เข่าเมี่ยนเปา เหิน ห่าว ชรือ
ขนมปังปิ้งที่นี่อร่อยมาก

 

我们早餐吃烤面包。
Wǒmen zǎocān chī kǎomiànbāo.
หว่อเมิน เจ้าชาน ชรือ เข่าเมี่ยนเปา
อาหารเช้าพวกเรากินขนมปังปิ้ง

 

你要烤面包吗?
Nǐ yào kǎomiànbāo ma?
หนี่ เย่า เข่าเมี่ยนเปา มะ
คุณเอาขนมปังปิ้งไหม

 

我不要烤面包。
Wǒ bùyào kǎomiànbāo.
หว่อ ปู๋ เย่า เข่าเมี่ยน เปา
ฉันไม่เอาขนมปังปิ้ง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก