จังหวัดสกลนคร ภาษาจีน

沙功那空府

Shāgōngnàkōngfǔ
ซากงน่าคงฝู่

จังหวัดสกลนคร

ตัวอย่างประโยค

 

他爸爸是沙功那空府人。
Tā bàba shì Shāgōngnàkōngfǔ rén.
ทา ป้าป่ะ ซื่อ ซากงน่าคงฝู่ เหริน
พ่อของเขาเป็นคนสกลนคร

 

你怎么去沙功那空府?
Nǐ zěnme qù Shāgōngnàkōngfǔ?
หนี เจิ่นเมอ ชวี่ ซากงน่าคงฝู่
คุณไปจังหวัดสกลนครยังไง

 

你去过沙功那空府吗?
Nǐ qùguò Shāgōngnàkōngfǔ ma?
หนี่ ชวี่ กั้ว ซากงน่าคงฝู่ มะ
คุณเคยไปสกลนครไหม

 

你是沙功那空府人吗?
Nǐ shì Shāgōngnàkōngfǔ rén ma?
หนี่ ซื่อ ซากงน่าคงฝู่ เหริน มะ
คุณเป็นคนสกลนครใช่ไหม

 

沙功那空府有商场吗?
Shāgōngnàkōngfǔ yǒu shāngchǎng ma?
ซากงน่าคงฝู่ โหย่ว ซางฉ่าง มะ
สกลนครมีห้างสรรพสินค้าไหม

 

我没去过沙功那空府。
Wǒ méi qùguò Shāgōngnàkōngfǔ.
หว่อ เหมย ชวี่ กั้ว ซากงน่าคงฝู่
ฉันไม่เคยไปสกลนคร

 

我妈妈是沙功那空府人。
Wǒ māmā shì Shāgōngnàkōngfǔ rén.
หว่อ มะหม่า ซื่อ ซากงน่าคงฝู่ เหริน
แม่ของฉันเป็นคนสกลนคร

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก