บทความจีนสั้น 我想去的地方 สถานที่ที่ฉันอยากไป

บทความจีนสั้น

我想去的地方 สถานที่ที่ฉันอยากไป

我的暑假很快就要到来了,我开始为我的暑假指定了一些计划。我每年都去旅行,这一次,我想要去西藏旅游,那也是我一直想要去的地方。我经常听到有关西藏的事情,我妈妈的朋友告诉我很多关于那里的美好事情,所以我想要去西藏。这个夏天我将要去西藏。

วันหยุดฤดูร้อนของฉันกำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ ฉันเริ่มวางแผนบางอย่างสำหรับวันหยุดฤดูร้อนของฉัน ฉันเดินทางท่องเที่ยวทุกๆปี ครั้งนี้ฉันอยากไปเที่ยวทิเบตซึ่งเป็นสถานที่ที่ฉันอยากไปมาตลอด ฉันมักจะได้ยินเกี่ยวกับทิเบต เพื่อนของแม่ของฉันเล่าเรื่องดีๆที่นั่นให้ฉันฟังมากมาย ดังนั้นฉันจึงอยากไปทิเบต ฉันจะไปทิเบตในฤดูร้อนนี้

 

>>>สามารถดูบทความทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้<<<

 

แปลพินอิน

我的暑假很快就要到来了。
Wǒ de shǔjià hěn kuài jiù yào dàoláile
วันหยุดฤดูร้อนของฉันกำลังจะมาถึงเร็วๆนี้

 

我开始为我的暑假指定了一些计划。
Wǒ kāishǐ wèi wǒ de shǔjià zhǐdìngle yīxiē jìhuà.
ฉันเริ่มวางแผนบางอย่างสำหรับวันหยุดฤดูร้อนของฉัน

 

我每年都去旅行。
Wǒ měinián dōu qù lǚxíng
ฉันเดินทางท่องเที่ยวทุกๆปี

 

这一次,我想要去西藏旅游。
zhè yīcì, wǒ xiǎng yào qù xīzàng lǚyóu
ครั้งนี้ฉันอยากไปเที่ยวทิเบต

 

那也是我一直想要去的地方。
Nà yěshì wǒ yīzhí xiǎng yào qù dì dìfāng.
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ฉันอยากไปมาตลอด

 

我经常听到有关西藏的事情。
Wǒ jīngcháng tīng dào yǒuguān xīzàng de shìqíng
ฉันมักจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับทิเบต

 

我妈妈的朋友告诉我很多关于那里的美好事情。
Wǒ māmā de péngyǒu gàosù wǒ hěnduō guānyú nàlǐ de měihǎo shìqíng
เพื่อนของแม่ของฉันเล่าเรื่องดีๆที่นั่นให้ฉันฟังมากมาย

 

所以我想要去西藏。
Suǒyǐ wǒ xiǎng yào qù xīzàng
ดังนั้นฉันจึงอยากไปทิเบต

 

这个夏天我将要去西藏。
Zhège xiàtiān wǒ jiāngyào qù xīzàng.
ฉันจะไปทิเบตในฤดูร้อนนี้

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก