ส้มตำ ภาษาจีน

青木瓜沙拉

qīngmùguāshālā

ชิงมู่กวาซาลา

ส้มตำ

ตัวอย่างประโยค

我不要青木瓜沙拉。
Wǒ bùyào qīngmùguāshālā.
หว่อ ปู๋ เย่า ชิงมู่กวาซาลา
ฉันไม่เอาส้มตำ

 

我喜欢吃青木瓜沙拉。
wǒ xǐhuān chī qīngmùguāshālā.
หวอ สี่ฮวาน ชรือ ชิงมู่กวาซาลา
ฉันชอบกินส้มตำ

 

这里的青木瓜沙拉很好吃。
Zhèlǐ de qīngmùguāshālā hěn hào chī.
เจ้อหลี่ เตอ ชิงมู่กวาซาลา เหิน ห่าว ชรือ
ส้มตำที่นี่อร่อยมาก

 

妈妈不喜欢吃青木瓜沙拉。
Māmā bù xǐhuān chī qīngmùguāshālā。
มะหม่า ปู้ สี่ฮวาน ชรือ ชิงมู่กวาซาลา
แม่ไม่ชอบกินส้มตำ

 

这里有青木瓜沙拉卖吗?
Zhè li yǒu qīngmùguāshālā mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว ชิงมู่กวาซาลา ม่าย มะ
ที่มีส้มตำขายไหม

 

我们早餐吃青木瓜沙拉。
Wǒmen qīngmùguāshālā chī qīngmùguāshālā.
หว่อเมิน เจ่าชาน ชรือ ชิงมู่กวาซาลา
อาหารเช้าพวกเรากินส้มตำ

 

你要青木瓜沙拉吗?
Nǐ yào qīngmùguāshālā ma?
หนี่ เย่า ชิงมู่กวาซาลา มะ
คุณเอาส้มตำไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก