การกล่าวลา ภาษาจีน – ภาษาจีนพื้นฐาน

การกล่าวลา ภาษาจีน

ภาษาจีนพื้นฐาน

1.再 见

….zài jiàn

….จ้าย เจี้ยน

….ลาก่อน

 

::ตัวอย่างประโยค::

刘 老 师 再 见。

liú lǎo shī zài jiàn

หลิว เหล่า ซือ จ้าย เจี้ยน

ลาก่อนครับ อาจารย์หลิว

2.拜 拜

….bái bái

….ป๋าย ป๋าย

ลาก่อน

 

::ตัวอย่างประโยค::

拜拜,改天再联系。

bái bái, gǎi tiān zài lián xì

ป๋าย ป๋าย ก่าย เทียน จ้าย เหลียน ซี่

ลาก่อนนะ ค่อยติดต่อกันวันอื่น

3.拜 拜

….bái bái

….ป๋าย ป๋าย

ลาก่อน

 

::ตัวอย่างประโยค::

拜拜,改天再联系。

bái bái, gǎi tiān zài lián xì

ป๋าย ป๋าย ก่าย เทียน จ้าย เหลียน ซี่

ลาก่อนนะ ค่อยติดต่อกันวันอื่น

4.回头见

….huí tóu jiàn

….หุย โถว เจี้ยน

เดี๋ยวเจอกัน

5.一会儿见

….yī huǐ’er jiàn

….อี๋ ฮุ่ยร์ เจี้ยน

เดี๋ยวเจอกัน

6.明天见

….míng tiān jiàn

….หมิง เทียน เจี้ยน

พรุ่งนี้เจอกัน

7.我先走了

….Wǒ xiān zǒu le

….หว่อ เซียน โจ่ว เลอ

ฉันไปก่อนะ

 

::ตัวอย่างประโยค::

时间到了,我先走了。

Shí jiān dào le, wǒ xiān zǒu le.

สือ เจียน เต้า เลอ หว่อ เซียน โจ่ว เลอ

ถึงเวลาแล้ว ฉันไปก่อนนะ

8.我先不打扰了

….Wǒ xiān bù dǎ rǎo le

….หว่อ เซียน ปู้ ต๋า เหร่า เลอ

ฉันไม่รบกวนแล้วนะ

 

::ตัวอย่างประโยค::

看来你很忙,  那就不打扰了

Kàn lái nǐ hěn máng, nà jiù bù dǎ rǎo le

คาน ไหล หนี เหิ่น หมาง น่า จิ้ว ปู้ ต๋า เหร่า เลอ

ดูแล้วคุณยุ่งมาก งั้นฉันไม่รบกวนแล้วนะ

9.失陪了

….shī péi le

….ซือ เผย เลอ

ขอตัวก่อน

 

++คำนี้ค่อนข้างจะสุภาพและเป็นทางการ++

 

::ตัวอย่างประโยค::

我还有工作,失陪了。

Wǒ hái yǒu gong zuò , shī péi le.

หว่อ ไห โหย่ว กง จั้ว ซือ เผย เลอ

ฉันยังมีงาน ขอตัวก่อนนะ

10.慢走

……màn zǒu

……ม่าน โจ่ว

….เดินทางดีๆนะ, กลับดีๆนะ

11.保重

……bǎo zhòng

……เป่า จ้ง

….ดูแลตัวเองด้วย

12.挂了啊

……guà le a

……กว้า เลอ อา

….วางสายก่อนนะ

++คำใช้ตอนเมื่อคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วจะวางสาย++

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก