ผ้าพันคอ ภาษาจีน

围巾

wéijīn

เหวยจิน

ผ้าพันคอ

ตัวอย่างประโยค

这里有围巾卖吗?
Zhè li yǒu wéijīn mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เหวยจิน ม่าย มะ
ที่นี่มีผ้าพันคอขายไหม

 

我没有围巾。
Wǒ méiyǒu wéijīn.
หว่อ เหมยโหย่ว เหวยจิน
ฉันไม่มีผ้าพันคอ

 

我借一下你的围巾。
Wǒ jiè yīxià nǐ de wéijīn.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เหวยจิน
ฉันขอยืมผ้าพันคอเธอหน่อย

 

这里的围巾卖完了。
Zhèlǐ de wéijīn mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เหวยจิน ม่าย หวานเลอ
ผ้าพันคอที่นี่ขายหมดแล้ว

 

你的围巾好漂亮。
Nǐ de wéijīn hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เหวยจิน ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
ผ้าพันคอคุณสวยมาก

 

他刚买新围巾。
Tā gāng mǎi xīn wéijīn.
ทา กาง หม่าย ซิน เหวยจิน
เขาเพิ่งซื้อผ้าพันคอ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก