จังหวัดเพชรบุรี ภาษาจีน

佛丕府

Fópīfǔ

ฝอพีฝู่

จังหวัดเพชรบุรี

ตัวอย่างประโยค

我是佛丕府人。
Wǒ shì fú pī fǔ rén.
หว่อ ซื่อ ฝูพีฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดเพชรบุรี

 

我家在佛丕府。
Wǒ jiā zài fú pī fǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ฝู พี ฝู่
บ้านของฉันอยู่จังหวัดเพชรบุรี

 

妈妈下个月去佛丕府。
Māmā xià gè yuè qù fú pī fǔ.
มะหม่า เซี่ย เก้อ เยว่ ชวี่ ฝูพีฝู่
เดือนหน้าแม่จะไปจังหวัดเพชรบุรี

 

佛丕府在泰国中部。
Fú pī fǔ zài tàiguó zhōngbù.
ฝูพีฝู่ จ้าย ไท่กั๋ว จงกั๋ว
จังหวัดเพชรบุรีอยู่ภาคกลางของไทย

 

他没去过佛丕府。
Tā méi qùguò fú pī fǔ.
ทา เหมย ชวี่กั้ว ฝูพีฝู่
เขาไม่เคยไปจังหวัดเพชรบุรี

 

我喜欢佛丕府。
Wǒ xǐhuān fú pī fǔ.
หวอ สี่ฮวาน ฝูพี่ฝู่
ฉันชอบจังหวัดเพชรบุรี

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก