หมวก ภาษาจีน

帽子

màozi

เม่าจึ

หมวก

ตัวอย่างประโยค

这里的帽子卖完了。
Zhèlǐ de màozi mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เม่าจึ ม่าย หวานเลอ
หมวกที่นี่ขายหมดแล้ว

 

你的帽子好漂亮。
Nǐ de màozi hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เม่าจึ ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
หมวกคุณสวยมาก

 

他刚买新帽子。
Tā gāng mǎi xīn màozi.
ทา กาง หม่าย ซิน เม่าจึ
เขาเพิ่งซื้อหมวก

 

这里有帽子卖吗?
Zhè li yǒu màozi mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เม่าจึ ม่าย มะ
ที่นี่มีหมวกขายไหม

 

我没有帽子。
Wǒ méiyǒu màozi.
หว่อ เหมยโหย่ว เม่าจึ
ฉันไม่มีหมวก

 

我借一下你的帽子。
Wǒ jiè yīxià nǐ de màozi.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เม่าจึ
ฉันขอยืมหมวกเธอหน่อย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก