ฉันยังไม่ได้นอน ภาษาจีน

我还没睡觉。
Wǒ hái méi shuìjiào.
หว่อ ไห เหมย ซุ่ย เจี้ยว
ฉันยังไม่ได้นอน

ประโยคภาษาจีนอื่นๆ

你几点睡觉?
nǐ jǐ diǎn shuìjiào?
หนี่ จี๋ เตี่ยน ซุ่ยเจี้ยว
คุณนอนกี่โมง

 

我晚上九点睡觉?
Wǒ wǎnshàng jiǔ diǎn shuìjiào?
หวอ หว่านซ่าง จิ๋ว เตี่ยน ซุ่ยเจี้ยว
ฉันนอนตอนสามทุ่ม

 

我睡不着。
Wǒ shuì bùzháo.
หว่อ ซุ่ย ปู้ เจ๋า
ฉันนอนไม่หลับ

 

你这么晚了还没睡。
Nǐ zhème wǎnle hái méi shuì.
หนี่ เจ้อเมอ หว่าน เลอ ไห เหมย ซุ่ย
ทำไมดึกแล้วคุณยังไม่หลับ

 

你昨晚怎么睡那么晚?
Nǐ zuó wǎn zěnme shuì nà me wǎn?
หนี่ จั๋ว หว่าน เจิ่นเมอ ซุ่ย น่าเมอ หว่าน
ทำไมเมื่อคืนคุรนอนดึกจัง

 

昨晚睡得好吗?
Zuó wǎn shuì dé hǎo ma?
จั๋ว หว่าน ซุ่ย เตอ ห่าว มะ
เมื่อคืนอนสบายดีไหม

 

昨夜我做了一个噩梦。
Zuóyè wǒ zuò le yī gè è mèng.
จั๋ว เย่ หว่อ จั้วเลอ อี้เก้อ เอ้อเมิ่ง
เมื่อคืนฉันฝันร้าย

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก