เสื้อเชิร์ต ภาษาจีน

衬衫

chènshān

เชิ่นซาน

เสื้อเชิร์ต

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

我没有衬衫。
Wǒ méiyǒu chènshān.
หว่อ เหมยโหย่ว เชิ่นซาน
ฉันไม่มีเสื้อเชิร์ต

 

这里有衬衫卖吗?
Zhè li yǒu chènshān mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว เชิ่นซาน ม่าย มะ
ที่นี่มีเสื้อเชิร์ตขายไหม

 

我借一下你的衬衫。
Wǒ jiè yīxià nǐ de chènshān.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ เชิ่นซาน
ฉันขอยืมเสื้อเชิร์ตเธอหน่อย

 

你的衬衫好漂亮。
Nǐ de chènshān hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ เชิ่นซาน ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
เสื้อเชิร์ตคุณสวยมาก

 

这里的衬衫卖完了。
Zhèlǐ de chènshān mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ เชิ่นซาน ม่าย หวานเลอ
เสื้อเชิร์ตที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新衬衫。
Tā gāng mǎi xīn chènshān.
ทา กาง หม่าย ซิน เชิ่นซาน
เขาเพิ่งซื้อเสื้อเชิร์ต

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก