ถุงมือ ภาษาจีน

手套

shǒutào

โส่วเท่า

ถุงมือ

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

我借一下你的手套。
Wǒ jiè yīxià nǐ de shǒutào.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ โส่วเท่า
ฉันขอยืมถุงมือเธอหน่อย

 

你的手套好漂亮。
Nǐ de shǒutào hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ โส่วเท่า ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
ถุงมือคุณสวยมาก

 

这里的手套卖完了。
Zhèlǐ de shǒutào mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ โส่วเท่า ม่าย หวานเลอ
ถุงมือที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新手套。
Tā gāng mǎi xīn shǒutào.
ทา กาง หม่าย ซิน โส่วเท่า
เขาเพิ่งซื้อถุงมือ

 

我没有手套。
Wǒ méiyǒu shǒutào.
หว่อ เหมยโหย่ว โส่วเท่า
ฉันไม่มีถุงมือ

 

这里有手套卖吗?
Zhè li yǒu shǒutào mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว โส่วเท่า ม่าย มะ
ที่นี่มีถุงมือขายไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก