เสื้อกันฝน ภาษาจีน

雨衣

yǚyī

อวี่ อี

เสื้อกันฝน

ตัวอย่างประโยคภาษาจีน

我没有雨衣。
Wǒ méiyǒu yǚyī.
หว่อ เหมยโหย่ว อวี่ อี
ฉันไม่มีเสื้อกันฝน

 

这里的雨衣卖完了。
Zhèlǐ de yǚyī mài wán le.
เจ้อ หลี่ เตอ อวี่ อี ม่าย หวานเลอ
เสื้อกันฝนที่นี่ขายหมดแล้ว

 

他刚买新雨衣。
Tā gāng mǎi xīn yǚyī.
ทา กาง หม่าย ซิน อวี่ อี
เขาเพิ่งซื้อเสื้อกันฝน

 

这里有雨衣卖吗?
Zhè li yǒu yǚyī mài ma?
เจ้อหลี โหย่ว อวี่ อี ม่าย มะ
ที่นี่มีเสื้อกันฝนขายไหม

 

我借一下你的雨衣。
Wǒ jiè yīxià nǐ de yǚyī.
หว่อ เจี้ย อี๋ เซี่ย หนี่ เตอ อวี่ อี
ฉันขอยืมเสื้อกันฝนเธอหน่อย

 

你的雨衣好漂亮。
Nǐ de yǚyī hǎo piàoliang.
หนี่ เตอ อวี่ อี ห่าว เพี่ยวเลี่ยง
เสื้อกันฝนคุณสวยมาก

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก