จังหวัดสระบุรี ภาษาจีน

北標府

Běibiāofǔ

เป่ยเปียวฝู่

จังหวัดสระบุรี

ตัวอย่างประโยค

我喜欢北標府。
Wǒ xǐhuān Běibiāofǔ.
หวอ สี่ฮวาน เป่ยเปียวฝู่
ฉันชอบจังหวัดสระบุรี

 

我是北標府人。
Wǒ shì Běibiāofǔ rén.
หว่อ ซื่อ ฝูพีฝู่ เหริน
ฉันเป็นคนจังหวัดสระบุรี

 

北標府在泰国中部。
Běibiāofǔ zài tàiguó zhōngbù.
ฝูพีฝู่ จ้าย ไท่กั๋ว จงกั๋ว
จังหวัดสระบุรีอยู่ภาคกลางของไทย

 

我家在北標府。
Wǒ jiā zài Běibiāofǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ฝู พี ฝู่
บ้านของฉันอยู่จังหวัดสระบุรี

 

妈妈下个月去北標府。
Māmā xià gè yuè qù Běibiāofǔ.
มะหม่า เซี่ย เก้อ เยว่ ชวี่ ฝูพีฝู่
เดือนหน้าแม่จะไปจังหวัดสระบุรี

 

他没去过北標府。
Tā méi qùguò Běibiāofǔ.
ทา เหมย ชวี่กั้ว ฝูพีฝู่
เขาไม่เคยไปจังหวัดสระบุรี

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก